Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Veerle Hertecant

Ninoofsesteenweg 74

1750 Lennik

Hoofdapotheker: Veerle Hertecant

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0741 139 485

Machtigingsnummer APB: 237203

Telefoonnummer: 02 582 48 93

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.